CELECOXIB TABLETS 200MG

CELECOXIB TABLETS 200MG

JECEFARMA PARACETAMOL TABLETS BP 500MG

JECEFARMA PARACETAMOL TABLETS BP 500MG

JECEFARMA IBUPROFEN TABLETS 200MG

JECEFARMA IBUPROFEN TABLETS 200MG

JECEFARMA IBUPROFEN TABLETS 400MG

JECEFARMA IBUPROFEN TABLETS 400MG

KD-FEN PLASTER 120MG

KD-FEN PLASTER 120MG

KETOKURA PLASTER 30MG

KETOKURA PLASTER 30MG

NEWSICAM CAPSULES 7.5MG

NEWSICAM CAPSULES 7.5MG

NIPAN TABLET 100MG

NIPAN TABLET 100MG

PHARMA DICLOFENAC SODIUM TALBET 50MG EC

PHARMA DICLOFENAC SODIUM TALBET 50MG EC

ROSIDEN GEL 0.5%

ROSIDEN GEL 0.5%

ROSIDEN INJECTION 20MG/ML

ROSIDEN INJECTION 20MG/ML

PROMOLYN TABLETS 7.5MG

PROMOLYN TABLETS 7.5MG

CELECOXIB CAPSULE 200MG

CELECOXIB CAPSULE 200MG

PARA EXTRA TABLET

PARA EXTRA TABLET

MEFDOL-500

MEFDOL-500

TRAMACETAL TABLETS 37.5MG/325MG

TRAMACETAL TABLETS 37.5MG/325MG

SENAGRA100MG TABLETS

SENAGRA100MG TABLETS

KETOPLUS CATAPLASMA  PLASTER 60MG

KETOPLUS CATAPLASMA PLASTER 60MG

ULTRAN TABLET

ULTRAN TABLET

Lysozyme 90mg Tablet

Lysozyme 90mg Tablet